Tuesday, May 21, 2019

तपाईँ अहंकारी, लाचारी वा नम्र ख्रिष्टियन ?

June 28, 2015 6:16 pm by: Category: Articles A+ / A-

अहंकार र लाचारपन हाम्रोलागि घातक चिजहुन् तर नम्रता नभैनहुने। मोशा संसारमा सबै भन्दा नम्र व्यक्ति थिए त्यसैकारण परमेश्वर उहाँसँग आमनेसामने र मित्रसँग जस्तै बोल्नुहुन्थ्यो (प्रस्थान १२)।

Sermons and talks by Bhojraj Bhatta

Capture

458 Views

प्रतिक्रियाहरू

तपाईँ अहंकारी, लाचारी वा नम्र ख्रिष्टियन ? Reviewed by on . अहंकार र लाचारपन हाम्रोलागि घातक चिजहुन् तर नम्रता नभैनहुने। मोशा संसारमा सबै भन्दा नम्र व्यक्ति थिए त्यसैकारण परमेश्वर उहाँसँग आमनेसामने र मित्रसँग जस्तै बोल्न अहंकार र लाचारपन हाम्रोलागि घातक चिजहुन् तर नम्रता नभैनहुने। मोशा संसारमा सबै भन्दा नम्र व्यक्ति थिए त्यसैकारण परमेश्वर उहाँसँग आमनेसामने र मित्रसँग जस्तै बोल्न Rating: 0
scroll to top