Saturday, September 19, 2020

महान ईश्वर !

September 13, 2015 5:17 pm by: Category: Literatures A+ / A-

1
महान ईश्वर !

महान ईश्वर म यो घडी
तपाईंको चरणमा पर्दछु
यो प्राण आत्मा र शरीरले
स्तुति प्रशंसा गर्दछु
स्तुति प्रशंसा गर्दछु ।

संसारको सृष्टिकर्ता, जीवनको सृष्टिकर्ता
तपाईं नै हुनुहुन्छ, ब्रमाण्डको सृष्टिकर्ता
जस्ताको तस्तै तपाईंको, शरणमा पर्दछु
यो प्राण आत्मा र शरीरले
स्तुति प्रशंसा गर्दछु
स्तुति प्रशंसा गर्दछु ।

मुक्तीदाता शान्तिदाता, तपाईं मेरो दिलको राजा
तारणहार र पालनहार, तपाईं नै मेरो उद्धारकर्ता
यी हात माथि उठाएर, आफैलाई समर्पण गर्दछु
यो प्राण आत्मा र शरीरले
स्तुति प्रशंसा गर्दछु
स्तुति प्रशंसा गर्दछु ।

गौतम “उदय”

862 Views

प्रतिक्रियाहरू

महान ईश्वर ! Reviewed by on . महान ईश्वर ! महान ईश्वर म यो घडी तपाईंको चरणमा पर्दछु यो प्राण आत्मा र शरीरले स्तुति प्रशंसा गर्दछु स्तुति प्रशंसा गर्दछु । संसारको सृष्टिकर्ता, जीवनको सृष्टिकर महान ईश्वर ! महान ईश्वर म यो घडी तपाईंको चरणमा पर्दछु यो प्राण आत्मा र शरीरले स्तुति प्रशंसा गर्दछु स्तुति प्रशंसा गर्दछु । संसारको सृष्टिकर्ता, जीवनको सृष्टिकर Rating: 0
scroll to top