Saturday, September 19, 2020

पवित्र आत्मा खन्याइने छ

February 22, 2016 2:40 pm by: Category: Literatures A+ / A-

त्यो दिन पनि आउनेछ
पवित्र आत्मा खन्याइने छ
हाम्रा तराई र पहाडमा
अग्ला-अग्ला हिमालमा  
सिंगो देश यो नेपालमा ।

तपाईंको एक आदेशमा, नदी-नला रुक्ने छन्
तपाईंको एक हेराइमा, डाँडा-काँडा झुक्ने छन्

पवित्र-आत्मा खन्याइने छ
हाम्रा बस्ती र गाउँघरमा
आलय मदेस र पठारमा
सम्पूर्ण सहर बजारमा ।

तपाईंको श्वास फेराइमा, सम्पूर्ण प्राणी काम्ने छन्
तपाईंकै अधि घुंडा टेकी, तपाईंकै पाउ छाम्ने छन् ।

पवित्र-आत्मा खन्याइने छ
पाखा पखेरा र जंगलमा
कच्ची र पक्की बाटोमा
एक-एक चिम्टी माटोमा ।

 गौतम उदय

520 Views

प्रतिक्रियाहरू

पवित्र आत्मा खन्याइने छ Reviewed by on . त्यो दिन पनि आउनेछ पवित्र आत्मा खन्याइने छ हाम्रा तराई र पहाडमा अग्ला-अग्ला हिमालमा   सिंगो देश यो नेपालमा । तपाईंको एक आदेशमा, नदी-नला रुक्ने छन् तपाईंको एक हे त्यो दिन पनि आउनेछ पवित्र आत्मा खन्याइने छ हाम्रा तराई र पहाडमा अग्ला-अग्ला हिमालमा   सिंगो देश यो नेपालमा । तपाईंको एक आदेशमा, नदी-नला रुक्ने छन् तपाईंको एक हे Rating: 0
scroll to top