Saturday, September 24, 2022

बन्द ढोकाहरू

December 13, 2016 8:32 am by: Category: Sermons A+ / A-
pol10withdotबाइबलमा हामी दुइजना यस्तो व्यक्तिहरूलार्इ देख्छु जसको लागि ढोका हरू बन्ध भएका थिए।
येशु प्रभु तीनदिन र तीन रातसम्म पृथ्वीको गर्मको ढोका बन्ध भएको अवस्थामा नरकीया पीडा सहन परेको घटना प्रेरित पत्रुस हामीलार्इ भन्छन्। येशु ती आत्माहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो जो नोवाको समयमा पाप गरी सुसमाचारमा विस्वास नगरको कारणा कैद भएको थिए।१ पत्रुस ३:१९-२०
 
पत्रुस हामीलार्इ जानकारी दिन्छन् कि त्यस घडि पनि येशुले प्रचार गर्न रोक्नुभएन र उहाँका फलिफाप भयो । ती तीन दिन र तीन रात अारामनै नगरी उनले त्यस पिडादायीक कैदी भएको अवस्थामा कैदी आत्माहरूलार्इ प्रचार गर्नुभयो ।
 
तेश्रो रातको अन्तिम विहनी समयमा परमेश्वरले पृथ्वीको ढोका खाली येशुको पुनरूत्थान भयो । येशु सधैको लागि मृत्युको ढोका पार गरी जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो ।
 
मित्र हो ! मृत्यु एउटा कैदको अवस्था हो । त्यो दण्ड हो ।
दाउदले भने, “मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परेता पनि म डराउने छैन किनकि तपार्इ मेराे साथमा हुनुहुन्छ र तपार्इको लट्ठी र लहुरोले मलार्इ सान्त्वना दिन्छ।”भजन २३:४
 
कैदमा पनि परमेश्वरको आत्मा येशुसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर पत्रुस भन्छन्। १पत्रुस ३:१९
अब अर्को व्यक्तिलार्इ हेरौं । ती हुन योसेफ । उनले येशुले झै केहि गल्ती नगरे पनि मिश्रमा कैद भए।
 
त्यो अन्धकारमा योसेफ कैदको ढोका भित्र बन्ध हुँदा परमेश्वर तिनको साथमा भएको कुरा बाइबलले बताउँछ। येशुले कैदीहरूलार्इ प्रचार गर्नुभएझै यिनले परमेश्वरको नाम प्रचार गरी कैदीहरूको सेवा गरे अनि सपनाका अर्थहरू खोली परमेश्वरको महिमा गरे।
 
यिनको जीवन येशुको छायाँ भएको ले हामी यिनी ३ वर्षसम्म जेलमा भएको अनुमान गर्नु जरूर छ। यिनी कैदीहरूको अगुवा भइ फलिफाप भएको कुरा हामीलार्इ वाइबले जानकारी दिएको छ।
 
योसेफ को अन्त भनेको मृत्यु थियो किनभने तिनलार्इ आफ्नो मालिकनीलार्इ बलत्कार प्रयासको आरोप थियो तर अन्तमा परमेश्वरको अात्माको सहयताले मिश्रको राजा फरोको दुईवटा सपनाको अर्थ खोली बचन प्रचार गरी परमेश्वरको महिमा गरे पछि त्यो कैदको ढोका सँधैको लागी खोलीयो। योसेफ मृत्युको कैदमाथि परमेश्वरको उपस्थितीमा विजयी भए।
 
हाम्रो लागि जीवनमा धेरै ढोका हरू बन्द भएका छन् तर सहास गर्नुहोस् , येशु र योसेफले झै बन्ध ढोका हरू भित्र पनि धार्मिक्ताको प्रचार गर्न कहिले नछोड्नुहोस् र ती बन्ध ढोका हरू भित्र रहेका सङगी कैदीहरूको सेवा गर्न नछोड्नुहोस् । त्यहि सङगी कैदी जसलार्इ सपनाको अर्थ खोली योसेफले परमेश्वरको सेवा गरी कैदको ढोका खाेलीएको थियो उनकै सहयतामा हामी योसेफ को छुटकारा थाहा पाउँछौं ।
 
परमेश्वरले ढोका बन्ध गर्नुभयो, परमेश्वरले नै ढोका खोल्नुहुन्छ। उहाँले बन्ध गर्नुभएको ढोका उहाँले मात्र खोल्न सक्नुहुन्छ। कसैले उहाँको हातबाट खोस्ने सक्दैन। आमेन ।
 
Thomas Bogaty
 

537 Views

प्रतिक्रियाहरू

बन्द ढोकाहरू Reviewed by on . बाइबलमा हामी दुइजना यस्तो व्यक्तिहरूलार्इ देख्छु जसको लागि ढोका हरू बन्ध भएका थिए। येशु प्रभु तीनदिन र तीन रातसम्म पृथ्वीको गर्मको ढोका बन्ध भएको अवस्थामा नरकीय बाइबलमा हामी दुइजना यस्तो व्यक्तिहरूलार्इ देख्छु जसको लागि ढोका हरू बन्ध भएका थिए। येशु प्रभु तीनदिन र तीन रातसम्म पृथ्वीको गर्मको ढोका बन्ध भएको अवस्थामा नरकीय Rating: 0
scroll to top