Monday, August 20, 2018

Nepal’s 1st baptist church is ‘Saralung baptist church,

July 11, 2014 12:08 pm by: Category: Gallery, News A+ / A-

Nepal's 1st baptist church is 'Saralung baptist church, Nepal’s 1st baptist church is ‘Saralung baptist church, khotang 1981A.D. It was earlier run by Rev. Ratna Bahadur Rai who’s now in UK, 83yrs old.

नेपालको पहिलो ब्याप्टिस्ट मण्डली खोटांगको “सारलुंग ब्याप्टिस्ट मण्डली ” थियो । यस मण्डलीको सुरुवात हाल बेलायत बस्नुहुने ८३ बर्षिय रेभ. रत्न बहादुर राई ज्यू ले सन् १९८१ मा गर्नुभएको थियो ।
►तस्बिर by: Mahendra Jung Sampang –

149 Views

प्रतिक्रियाहरू

Nepal’s 1st baptist church is ‘Saralung baptist church, Reviewed by on . Nepal's 1st baptist church is 'Saralung baptist church, khotang 1981A.D. It was earlier run by Rev. Ratna Bahadur Rai who's now in UK, 83yrs old.नेपालको पहिलो ब Nepal's 1st baptist church is 'Saralung baptist church, khotang 1981A.D. It was earlier run by Rev. Ratna Bahadur Rai who's now in UK, 83yrs old.नेपालको पहिलो ब Rating: 0
scroll to top