Monday, August 20, 2018

प्रभु हाम्रो जीवानको मात्र सहायक हुनुहुन्न,

July 11, 2014 12:31 pm by: Category: Gallery A+ / A-

“प्रभु हाम्रो जीवानको मात्र सहायक हुनुहुन्न,तर हाम्रो जीवनको आधार हुनुहुन्छ, ख्रीष्टले हामीमा उहाँको जीवन जिउनुहुन्छ| यसकारण हाम्रो जीवनहरुको त्यो भाग, जुन ख्रीष्टमा जिइएको छैन, त्यो ख्रीष्टियान जीवन होइन; अनि हाम्रो सेवाकायको त्यो भाग पनि साँचो ख्रीष्टिया सेवाकय होइन, जुन ख्रीष्टको तर्फबाट सम्पन्न गरिएको छैन | किनकि यस्तो जीवन र सेवाकायको श्रोत मानवीय र प्राकृतिक हुन्छ, तर साँचो ख्रीष्टियान जीवन र सेवाकायको श्रोत अलौकिक र आत्मिक हुन्छ | “ पावलले यसरि भनेका छन्,” मेरो निम्ति जिउनु ता ख्रीष्ट हो; जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा म गर्नसक्छु,” फिलिप्पी १:२ ; ४:१३

180 Views

प्रतिक्रियाहरू

प्रभु हाम्रो जीवानको मात्र सहायक हुनुहुन्न, Reviewed by on . "प्रभु हाम्रो जीवानको मात्र सहायक हुनुहुन्न,तर हाम्रो जीवनको आधार हुनुहुन्छ, ख्रीष्टले हामीमा उहाँको जीवन जिउनुहुन्छ| यसकारण हाम्रो जीवनहरुको त्यो भाग, जुन ख्री "प्रभु हाम्रो जीवानको मात्र सहायक हुनुहुन्न,तर हाम्रो जीवनको आधार हुनुहुन्छ, ख्रीष्टले हामीमा उहाँको जीवन जिउनुहुन्छ| यसकारण हाम्रो जीवनहरुको त्यो भाग, जुन ख्री Rating: 0
scroll to top