Saturday, September 19, 2020

आज ढुंगा बोलिरहेको छ l

July 30, 2014 11:46 am by: Category: Videos A+ / A-

परमेश्वरको शक्ति प्रभाह गर्ने भाडो बन्दै आजको मिडिया, संचार l

Bishop Narayan Sharma, Sharing Word of God about MEDIA

266 Views

प्रतिक्रियाहरू

आज ढुंगा बोलिरहेको छ l Reviewed by on . परमेश्वरको शक्ति प्रभाह गर्ने भाडो बन्दै आजको मिडिया, संचार l Bishop Narayan Sharma, Sharing Word of God about MEDIA परमेश्वरको शक्ति प्रभाह गर्ने भाडो बन्दै आजको मिडिया, संचार l Bishop Narayan Sharma, Sharing Word of God about MEDIA Rating: 0
scroll to top