Saturday, September 19, 2020

Realize गर्नु होस ।

September 16, 2014 1:24 pm by: Category: Articles A+ / A-

जब सम्म तपाई र मैले Realize गर्दैनौ तब सम्म उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दैनौ । धेरै विश्वासीहरु आफुले गरेको पाप, भुल, गल्ती र खराब बिचारको महसुस गर्न चाहान्दैनन् कारण लजाउछन्, अरुले थाहापाउछन् भनेर डराउछन् र लुकाएर बस्छन् जस्ले गर्दा आत्मिक बृद्धि हुन सक्दैन आत्मिक जीवनमा आशिष आउन सक्दैन । हितोपदेश २८:१३ ले भन्छ “आफ्ना पापहरु लुकाउनेको न्नति हुदैन ।”

Simon Raiयसकारण हामीले परमेश्वरको त्यो व्यवस्थालाई याद गर्नु पर्छ जुन व्यवस्था परमेश्वरले मोसाद्वारा तपाई र मेरो निम्ति दिनु भएको थियो किनकी व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ भनेर रोमी ३:२० मा अन्तिम हरफमा पापलले भनेका छन् ।

कत्ती अवस्थामा हामीले पाप लुकाउछौ र भन्छौं होईन मैले गरेको छैन । तर बाईलले के भन्छ त ? १ यूहन्ना १:१० मा “यदि हामीले पाप गरेका छौनौं भनी हामी भन्छौ भने हामी उहाँलाई झूटा तुल्याउँछौं, र उहाँको वचन हामीमा हुदैन ।” तपाई र मैले, हामीले गरेका पापको निम्ति महसुस गर्नु पर्छ, मानिलीनु पर्छ, स्वीकार्नु पर्छ, मैले पाप गरेको रहेछु भनेर ह्दय देखि Realize गर्नु पर्छ र सासारीक कुराहरु देखि हामी टाढा हुनपर्छ बाईबलले भन्छ “यसकारण तिमीहरुमा जो साँसारिक स्वभावका कुराहरु छन् तिनलाई मारः व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब ईच्छा र लोभ, जो मुर्तिपूजा हो ।” कलस्सी ३:५ जुन कुराले तपाई र मलाई पापमा फसाउछ, डुबाउछ, मृत्युमा पु¥याउछ, आत्मिकी जीवनलाई नष्ट पार्छ ती कुराहरुलाई पावलले भनेका छन् “नसमात, नचाख, नछोओ” कलस्सी २:२१

यदि संसारका खराब कुराहरुले हामीलाई परमेश्वर देखि टाढा लान्छन् भने हामी त्यो कुरा प्रर्ति किन आकर्षीतहुने ? अनि जब तपाई र मैले गरेको गल्तिलाई Realize गर्दा हमीले परमेश्वरबाट क्षमा पाउछौ शुद्ध हुन्छौ भने Realize गर्न किन लजाउने ? किन डराउने ?

१ यूहन्ना १:९ मा भनिएको छ “ यदि हामीले आफ्ना पापहरु स्वीकार ग¥यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, र सबै अर्धमबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ ।” अनि जब तपाई र म पाप स्वीकार गरेर पश्चताप गर्छौ तब स्वर्गमा स्वर्गदुतहरुले आनन्द मनाउछन् । लूका १५:१० “म तिमीहरुलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चात्ताप गर्ने एक जना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरुका सामुन्ने आनन्द हुन्छ ।”

साँच्चोरुपमा तपाई र मैले, हामीले परमेश्वरबाट उद्धार र मृक्ति पाउनको निम्ति व्यवस्था अनुसार हामी चल्लु पर्छ । किनकी सबै मानिस पापी छन्, र मानिसका कामहरु वा परिश्रमद्वारा होईन, तर आफुले आफ्ना भुल गल्तीलाई Realize गरेर, खीष्टमा विश्वास गरेर मात्र हामी धर्मी ठहरायर उद्धार र अनन्त जिवन पाउन सक्छौं यो कुरा तपाई र मैले बिर्सन हुन्न ।

परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन ।

Simon Rai

300 Views

प्रतिक्रियाहरू

Realize गर्नु होस । Reviewed by on . जब सम्म तपाई र मैले Realize गर्दैनौ तब सम्म उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दैनौ । धेरै विश्वासीहरु आफुले गरेको पाप, भुल, गल्ती र खराब बिचारको महसुस गर्न चाहान्दैनन् का जब सम्म तपाई र मैले Realize गर्दैनौ तब सम्म उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दैनौ । धेरै विश्वासीहरु आफुले गरेको पाप, भुल, गल्ती र खराब बिचारको महसुस गर्न चाहान्दैनन् का Rating: 0
scroll to top