Tuesday, January 23, 2018

About Admin

२०१३ मा हामीलाई सयोग गर्नुहुने  सयोगीहरुको  नाम निम्न छन् :

२०१३ मा हामीलाई सयोग गर्नुहुने सयोगीहरुको नाम निम्न छन् :

यस साइटको लागि सयोग गर्ने  सयोगी हरुको नाम निम्न छन् - २०१३  Tenjing Sherpa Rm. 200/- Date 18/1/2013 Kuala Lumpur " MALAYSIA" Ezekiel Rai Rs. 4500/- Date 13/4/2013 Hammad food Stuff " Saudi Arab " Sim ...

Read More »
हाम्रो गरिबिपन र अभावबाट नै हामि प्रभुको निम्ति असल खेताला बन्न सक्छौ

हाम्रो गरिबिपन र अभावबाट नै हामि प्रभुको निम्ति असल खेताला बन्न सक्छौ

यो जीबनको परिवेशले अनेकौ उत्तर चडाउ र , सोच – अनुसोचको भुमरीमा - कहिले दु:ख, कष्ट त छनिक सुखको परिधिमा रहेर संसारको रितमा बच्न सिक्काएको नै छ | यहि जीवनको पाटोमा आज आएर सबै भन्दा बलियो अधार भन्नुनै म ...

Read More »
scroll to top